پروژه همراه شهر شرکت آمن

با تشکر فراوان از مهندسین شرکت آماد و پشتیبانی سپاه ،پروژه شهیدخرازی ، مهندسین شرکت آمن پروژه همراه شهر ومهندسین پروژه نسیم آزادگان که دعوت ما را دربازدید از کارخانه شرکت سوپرپایپ اینترناشنال در جزیره زیبای قشم پذیرفتند؛ امیدوارم که لحظات خوشی را در این جزیره سپری کرده باشید .باآرزوی توفیق روز افزون برای تمامی دوستان عزیز.