پروژه ساختمان مخابرات ایران نبش شیخ بهایی

دو برج مخابرات در30 طبقه حدفاصل تقاطع اتوبان همت و شیخ بهایی تهران در زیربنای 110 هزار متر مربع احداث گردیده.
این دو برج در طبقه همکف به وسیله یک پاسیو با یکدیگر ارتباط خواهند داشت که محل ورودی اصلی تمامی افراد و بازدید کنندگان خواهد بود.
ارسال لوله واتصالات این برج توسط مجموعه پرنیال پایپ انجام پذیرفته است.