پلی ران

پلی ران از اولین شرکتهایی است که انگیزه ی اصلی تاسیس آن در بیش از 40 سال قبل مشارکت فعال در فراهم ساختن زمینه استفاده بهینه از منابع آب کشور در کشاورزی بوده و درطی سالها فعالیت بهترین انواع لوله و اتصالات و قطعات پلیمری لازم برای انتفال و توزیع آب و سیستم های آبیاری تحت فشار را با برترین کیفیت ممکن تهیه و عرضه نموده است.

پلی ران

پلی ران با بیش از 45 سال تجربه ، معتبرترین تولید کننده ی تخصصی لوله و اتصالات پلیمری مورد استفاده در سیستم های فاضلاب ساختمانی، آبیاری و آبرسانی تحت فشار، در سال 1382 تکنولوژی ساخت سیستم پوش فیت را وارد کشور کرده و به عنوان اولین تولید کننده ، آن را به دست اندرکاران ساخت و ساز در کشور معرفی نمود.

قیمت پلی ران

امکان سفارش اینترنتی در پرنیال پایپ

کلیه سفارشاتی که در روزهای شنبه تا پنج شنبه ثبت شوند ، صبح روز بعد ، طی هماهنگی کارشناسان بخش فروش با شما، مراحل پرداخت و ارسال کالا تکمیل می شود.

نام محصولشناسه محصولدسته بندی محصولقیمتسفارشhf:categories
زانو 45درجه-200-پلی ران Silent-دست ساز731-200-45, 14,458,000 
poliran silent-blanket
رابط توپيچ سوپروالو T2 ـ 1/22023285T-I497,258 
poliran
رابط روپيچ سوپروالو T2 ـ 3/42023276T-I542,493 
poliran
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 400400-250-06, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 300400-250-05, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 250400-250-04, , 1,483,730 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 200400-200-04, , 953,250 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 160400-160-04, , 617,880 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 125400-125-04, , 373,980 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 110400-110-04, , 290,650 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
90 لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار400-090-04, , 199,190 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 75400-075-04, , 137,200 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 63400-063-04, , 100,410 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله پلی اتیلن پلیران 5 بار 50400-050-04, , 63,830 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سيفون جوشی 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران150-110-00, , 853,650 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سيفون جوشی 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران150-090-00, , 584,490 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سيفون جوشی 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران150-075-00, , 349,190 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سيفون جوشی 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران150-063-00, , 278,310 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سيفون جوشی 50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران150-050-00, , 119,460 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-160-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-125-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-110-00, , 56,620 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-090-00, , 44,320 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-075-00, , 30,780 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-063-00, , 22,180 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
درپوش موقت - 50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران080-050-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست -160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-160-00, , 91,060 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست -125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-125-00, , 66,460 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست -110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-110-00, , 46,790 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست -90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-090-00, , 27,100 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست -75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-075-00, , 19,730 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست - 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-063-00, , 14,810 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
در پوش تست -50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران081-050-00, , 9,880 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-160-00, , 976,460 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 125- پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-125-00, , 771,260 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-110-00, , 402,900 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-090-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-075-00, , 241,000 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-063-00, , 211,320 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
دریچه بازديد - 50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران116-050-00, , 186,830 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه بازديد 90 درجه - 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران115-110-90, , 604,460 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه بازديد 90 درجه - 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران115-063-90, , 160,380 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه بازديد 45 درجه - 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران115-063-45, , 280,420 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 125 × 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-160-125, , 307,590 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 110 × 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-160-110, , 266,200 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 110 × 125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-125-110, , 243,860 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 90 × 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-110-90, , 142,760 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 75 × 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-110-75, , 103,360 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 63 × 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-110-63, , 118,120 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 75 × 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-090-75, , 91,060 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 63 × 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-090-63, , 86,140 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 63 × 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-075-63, , 66,460 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 50 × 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-075-50, , 54,170 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
تبديل جوشی - 50 × 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران113-063-50, , 46,790 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی دو طرفه 110×110×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران119-110-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی دو طرفه 63×63×63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران119-063-00, , 184,580 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
چهار راه جوشی 110×110×110×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران117-110-00, , 945,860 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
چهار راه جوشی 63×63×63×63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران117-063-00, , 260,330 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 160×160×160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-160-45, , 1,486,110 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 160×110×160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران160-110-45, , 1,318,800 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 125×125×125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-125-45, , 829,190 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 125×110×125- پلی اتیلن 5 بار پلی ران125-110-45, , 750,460 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 110×110×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-110-45, , 707,390 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 110×90×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران110-090-45, , 649,560 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 110×75×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران110-075-45, , 573,320 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 110×63×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران110-063-45, , 430,280 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 90×90×90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-090-45, , 440,440 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 90×63×90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران090-063-45, , 404,260 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 75×75×75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-075-45, , 251,000 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 75×63×75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران075-063-45, , 225,280 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 63×63×63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-063-45, , 155,040 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 63×50×63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران063-050-45, , 141,210 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 45 درجه - 50×50×50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-050-45, , 103,360 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 160×160×160 - (6)214-160-90, , 1,140,660 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 160×160×160 - (4)114-160-90, , 1,092,500 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 160×110×160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران160-110-90, , 1,045,000 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 125×125×125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-125-90, , 663,620 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 110×110×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-110-90, , 370,500 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 110×63×110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران110-063-90, , 428,980 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 90×90×90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-090-90, , 287,040 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 75×75×75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-075-90, , 236,610 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 63×63×63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-063-90, , 145,300 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 63×50×63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران063-050-90, , 123,510 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
سه راه جوشی 90 درجه - 50×50×50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران114-050-90, , 90,480 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 160×160 - (10)332-160-90, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 160×160 - (6)232-160-90, , 952,290 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 160×160 - (4)132-160-90, , 864,500 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 125×125 - (4)132-125-90, , 677,540 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 110×110 - (4)132-110-90, , 275,750 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 90×90 - (4)132-090-90, , 186,040 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 75×75 - (4)132-075-90, , 107,610 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 63×63 - (4)132-063-90, , 83,980 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 90 درجه - 50×50 - (4)132-050-90, , 31,020 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-160-45, , 674,500 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-125-45, , 471,740 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-110-45, , 233,510 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-090-45, , 174,210 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-075-45, , 115,470 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-063-45, , 68,280 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
زانو جوشی 45 درجه - 50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران132-050-45, , 39,410 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه رابط 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران118-110-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه رابط 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران118-090-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه رابط 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران118-075-00, ,
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه رابط 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران118-063-00, , 220,950 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 250 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-250-02, , 7,935,260 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 200 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-200-02, , 4,129,130 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-160-02, , 1,337,870 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-125-02, , 887,160 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-110-02, , 706,120 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-090-02, , 502,850 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-075-02, , 396,870 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه بلند 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-063-02, , 308,870 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 160 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-160-01, , 1,089,030 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 125 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-125-01, , 745,360 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 110 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-110-01, , 509,480 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 90 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-090-01, , 351,770 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 75 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-075-01, , 258,590 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 63 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-063-01, , 202,760 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
موفه کوتاه 50 - پلی اتیلن 5 بار پلی ران112-050-01, , 162,140 
%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 poliran polyethylene-welding
لوله دو سر سوكت 300سانتيمتري-200-پلی ران Silent702-200-30, , 13,690,850 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 200سانتيمتري-200 -پلی ران Silent702-200-20, , 9,164,070 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 100سانتيمتري-200 -پلی ران Silent702-200-10, , 4,596,610 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت50 سانتيمتري-200-پلی ران Silent702-200-05, , 2,805,210 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-160 -پلی ران Silent902-160-30, , 12,529,870 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-160 -پلی ران Silent902-160-20, , 8,353,600 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-160 -پلی ران Silent902-160-10, , 5,368,750 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-160 -پلی ران Silent902-160-05, , 2,364,000 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-125-پلی ران Silent902-125-30, , 6,859,180 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-125-پلی ران Silent902-125-20, , 5,078,920 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-125-پلی ران Silent902-125-10, , 2,944,840 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-125 -پلی ران Silent902-125-05, , 1,588,670 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-110 -پلی ران Silent902-110-30, , 5,253,410 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-110 -پلی ران Silent902-110-20, , 3,476,350 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-110 -پلی ران Silent902-110-10, , 1,911,630 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-110-پلی ران Silent902-110-05, , 1,246,540 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-75 -پلی ران Silent902-075-30, , 2,955,380 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-75-پلی ران Silent902-075-20, , 1,963,150 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-75-پلی ران Silent902-075-10, , 1,036,630 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-75 -پلی ران Silent902-075-05, , 624,390 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent902-050-30, , 1,619,440 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent902-050-20, , 1,141,850 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent902-050-10, , 645,330 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent902-050-05, , 470,040 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-200-پلی ران Silent700-200-30, , 11,362,380 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-200 -پلی ران Silent700-200-20, , 7,754,160 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-200 -پلی ران Silent700-200-10, , 4,089,780 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-200-پلی ران Silent700-200-05, , 2,298,360 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-160-پلی ران Silent900-160-30, , 11,749,490 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-160 -پلی ران Silent900-160-20, , 7,832,820 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-160 -پلی ران Silent900-160-10, , 5,216,860 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-160-پلی ران Silent900-160-05, , 2,216,630 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-160-پلی ران Silent900-160-03, , 1,330,150 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-125-پلی ران Silent900-125-30, , 6,693,540 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-125 -پلی ران Silent900-125-20, , 4,885,540 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-125 -پلی ران Silent900-125-10, , 2,622,190 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-125 -پلی ران Silent900-125-05, , 1,448,220 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-125-پلی ران Silent900-125-03, , 744,830 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-110 -پلی ران Silent900-110-30, , 4,931,190 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-110-پلی ران Silent900-110-20, , 3,377,630 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-110 -پلی ران Silent900-110-10, , 1,780,480 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-110-پلی ران Silent900-110-05, , 1,095,770 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-110 -پلی ران Silent900-110-03, , 692,400 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت300 سانتيمتري-75-پلی ران Silent900-075-30, , 2,716,660 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت200 سانتيمتري-75 -پلی ران Silent900-075-20, , 1,885,050 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت100سانتيمتري-75-پلی ران Silent900-075-10, , 963,520 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-75-پلی ران Silent900-075-05, , 569,590 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت30 سانتيمتري-75-پلی ران Silent900-075-03, , 327,390 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت300 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent900-050-30, , 1,524,580 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت200 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent900-050-20, , 1,076,750 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت100 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent900-050-10, , 571,970 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-50 -پلی ران Silent900-050-05, , 367,700 
poliran protect-blanket silent-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-50-پلی ران Silent900-050-03, , 237,640 
poliran protect-blanket silent-blanket
عصايي پشت بام - 160-پلی ران Silent756-160-00, , 3,670,060 
poliran protect-blanket silent-blanket
عصايي پشت بام - 125-پلی ران Silent756-125-00, , 2,324,260 
poliran protect-blanket silent-blanket
عصايي پشت بام - 100-پلی ران Silent756-100-00, , 1,318,100 
poliran protect-blanket silent-blanket
عصايي پشت بام - 70-پلی ران Silent756-070-00, , 608,750 
poliran protect-blanket silent-blanket
عصايي پشت بام - 50-پلی ران Silent756-050-00, , 277,200 
poliran protect-blanket silent-blanket
سیفون با دریچه بازدید110-پلی ران Silent950-110-00, , 4,175,390 
poliran protect-blanket silent-blanket
سیفون با دریچه بازدید75-پلی ران Silent950-075-00, , 3,024,930 
poliran protect-blanket silent-blanket
سيفون يك تكه با علمک کوتاه - 110754-110-01, , 1,434,710 
poliran protect-blanket silent-blanket
سيفون يك تكه با علمک کوتاه - 75754-075-01, , 539,240 
poliran protect-blanket silent-blanket
سيفون يك تكه با علمک کوتاه - 50754-050-01, , 379,800 
poliran protect-blanket silent-blanket
سيفون يك تكه با علمک بلند - 110753-110-01, , 1,648,370 
poliran protect-blanket silent-blanket
سيفون يك تكه با علمک بلند - 75753-075-01, , 617,620 
poliran protect-blanket silent-blanket
سيفون يك تكه با علمک بلند -50753-050-01, , 463,110 
poliran protect-blanket silent-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی افقی- ابکاری شده)-پوشفیت پلی ران92839960, ,
poliran protect-blanket silent-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی افقی- ابکاری شده کروم)-پوشفیت پلی ران773-050-10, , 899,720 
poliran protect-blanket silent-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی افقی)-پوشفیت پلی ران92851930, , 711,230 
poliran protect-blanket silent-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی افقی)-پوشفیت پلی ران - کرم یا طوسی772-050-10, , 569,130 
poliran protect-blanket silent-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی عمودی - ابکاری شده کروم)-پوشفیت پلی ران771-050-10, , 899,720 
poliran protect-blanket silent-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی عمودی)- پوشفیت پلی ران - کرم یا طوسی770-050-10, , 526,770 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -200-پلی ران Silent781-200-00, , 574,600 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -160-پلی ران Silent781-160-01, , 328,580 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -125-پلی ران Silent781-125-01, , 190,020 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -110-پلی ران Silent781-110-01, , 156,490 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -75-پلی ران Silent781-075-01, , 89,450 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -50 -پلی ران Silent781-050-01, , 42,510 
poliran protect-blanket silent-blanket
دریچه بازديد - 160-پلی ران Silent (دریچه 110)716-160-00, , 917,660 
poliran protect-blanket silent-blanket
دریچه بازديد - 125-پلی ران Silent (دریچه 110)716-125-00, , 739,130 
poliran protect-blanket silent-blanket
دریچه بازديد - 110-پلی ران Silent716-110-00, , 565,060 
poliran protect-blanket silent-blanket
دریچه بازديد - 75-پلی ران Silent (دریچه 63)716-075-00, , 272,130 
poliran protect-blanket silent-blanket
دریچه بازديد - 50-پلی ران Silent (دریچه 63)716-050-00, , 233,500 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 200-پلی ران Silent715-200-90, , 23,942,990 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 125-پلی ران Silent915-125-90, , 1,899,130 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه بازديد 90 درجه- 110-پلی ران Silent915-110-90, , 1,305,760 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 75-پلی ران Silent915-075-90, , 707,320 
poliran protect-blanket silent-blanket
تبديل - 160 ×200-پلی ران Silent713-200-16, , 12,797,070 
poliran protect-blanket silent-blanket
تبديل - 125 × 160-پلی ران Silent913-160-12, , 1,528,160 
poliran protect-blanket silent-blanket
تبديل - 110 × 125-پلی ران Silent913-125-10, , 810,800 
poliran protect-blanket silent-blanket
تبديل - 75 × 110-پلی ران Silent913-110-75, , 574,710 
poliran protect-blanket silent-blanket
تبديل - 50 × 110-پلی ران Silent913-110-50, , 528,140 
poliran protect-blanket silent-blanket
تبديل - 50 × 75-پلی ران Silent913-075-50, , 328,780 
poliran protect-blanket silent-blanket
بوشن- 160-پوشفیت پلی ران Silent912-160-00, , 1,206,800 
poliran protect-blanket silent-blanket
بوشن- 125-پوشفیت پلی ران Silent912-125-00, , 829,810 
poliran protect-blanket silent-blanket
بوشن- 110-پوشفیت پلی ران Silent912-110-00, , 615,500 
poliran protect-blanket silent-blanket
بوشن- 75-پوشفیت پلی ران Silent912-075-00, , 292,370 
poliran protect-blanket silent-blanket
بوشن- 50-پوشفیت پلی ران Silent912-050-00, , 185,560 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 87 درجه- 50 ×110-پلی ران Silent910-050-87, , 981,910 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 87 درجه- 50 × 75-پلی ران Silent975-050-87, , 528,780 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 45 درجه- 160 ×200-پلی ران Silent200-160-45, , 21,467,870 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 45 درجه- 110 ×160-پلی ران Silent960-110-45, , 3,455,180 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 45 درجه- 110 × 125-پلی ران Silent925-110-45, , 2,087,590 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 45 درجه- 75 ×110-پلی ران Silent910-075-45, , 1,247,490 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 45 درجه- 50 ×110-پلی ران Silent910-050-45, , 1,065,380 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه تبديل 45 درجه- 50 × 75 -پلی ران Silent975-050-45, , 570,660 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 87 درجه -110-پلی ران Silent914-110-87, , 1,402,280 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 87 درجه -50-پلی ران Silent914-050-87, , 459,890 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 45 درجه -200-پلی ران Silent714-200-45, , 22,292,990 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 45 درجه -160-پلی ران Silent914-160-45, , 5,274,080 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 45 درجه -125-پلی ران Silent914-125-45, , 2,477,350 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 45 درجه -110-پلی ران Silent914-110-45, , 1,749,270 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 45 درجه -75-پلی ران Silent914-075-45, , 774,920 
poliran protect-blanket silent-blanket
سه راه 45 درجه -50-پلی ران Silent914-050-45, , 358,800 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 87 درجه سوکت بلند -75-پلی ران Silent1132-075-87, , 498,340 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 87 درجه سوکت بلند -50-پلی ران Silent1132-050-87, , 259,690 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه سوکت بلند-110-پلی ران Silent1132-110-45, , 1,017,740 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانوکوتاه 87 درجه-75-پلی ران Silent932-075-87, , 436,760 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانوکوتاه 87 درجه-50-پلی ران Silent932-050-87, , 215,250 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو بلند 87 درجه-110-پلی ران Silent1032-110-87, , 1,252,480 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو بلند 87 درجه-50-پلی ران Silent1032-050-87, , 296,550 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه-200-پلی ران Silent93175120, , 14,458,000 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه-160-پلی ران Silent932-160-45, , 2,338,940 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه-125-پلی ران Silent932-125-45, , 1,136,430 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه-110-پلی ران Silent932-110-45, , 786,800 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه-75-پلی ران Silent932-075-45, , 375,150 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 45درجه-50-پلی ران Silent932-050-45, , 179,740 
poliran protect-blanket silent-blanket
زانو 30درجه-110-پلی ران Silent932-110-30, , 773,850 
poliran protect-blanket silent-blanket
اکسپندر450-160-42, , ,
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
کیف92049940, , ,
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
لوله بر چند منظوره 160-40450-160-40, , , 42,125,630 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
لوله بر چند منظوره 125-40500-125-40, , , 35,127,880 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
لوله بر سایز بزرگ405-005-01, , ,
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
لوله بر متوسط(50-125)405-005-00, , ,
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
لوله بر کوچک (40-50)405-002-00, , ,
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
آچار تسمه ای410-160-40, , , 2,876,750 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
کونیک کن 200401-160-41, , , poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
کونیک کن 160-40401-160-40, , , 7,003,130 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
استاپر45 درجه -160435-160-01, , , 12,752,630 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
استاپر90 درجه - 125425-125-90, , , 5,376,880 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
استاپر90 درجه -110415-110-01, , , 4,627,630 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
استاپر90 درجه -90415-090-00, , , 4,176,500 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
استاپر90 درجه - 75415-075-00, , , 3,501,130 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 160086-160-05, , , 725,640 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 125086-125-05, , , 548,620 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 110086-110-05, , , 393,600 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 90086-090-05, , , 302,090 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 75086-075-05, , , 288,450 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 63086-063-05, , , 232,480 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم مدل پایدار - 50086-050-05, , , 225,110 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 160086-160-04, , , 733,550 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 125086-125-04, , , 631,460 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 110086-110-04, , , 416,150 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 90086-090-04, , , 320,990 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 75086-075-04, , , 307,500 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 63086-063-04, , , 245,390 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی مدل پایدار - 50086-050-04, , , 227,210 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 160086-160-03, , , 654,800 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 125086-125-03, , , 544,400 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 110086-110-03, , , 373,200 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 90086-090-03, , , 297,400 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 75086-075-03, , , 285,330 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 63086-063-03, , , 211,360 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری مدل پایدار - 50086-050-03, , , 207,170 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 160086-160-06, , , 776,460 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 125086-125-06, , , 587,030 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 110086-110-06, , , 430,720 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 90086-090-06, , , 331,180 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 75086-075-06, , , 308,660 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 63086-063-06, , , 246,920 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی آویز مدل پایدار - 50086-050-06, , , 240,870 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -200086-200-02, , , 1,055,240 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -160086-160-02, , , 545,980 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -125086-125-02, , , 432,480 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -110086-110-02, , , 347,280 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -90086-090-02, , , 284,710 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -75086-075-02, , , 270,060 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -63086-063-02, , , 218,630 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی قابل تنظیم (روکش دار) -50086-050-02, , , 186,670 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 200086-200-00, , , 1,035,140 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 160086-160-00, , , 492,450 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 125086-125-00, , , 423,930 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 110086-110-00, , , 340,210 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 90086-090-00, , , 279,860 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 75086-075-00, , , 246,410 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 63086-063-00, , , 198,030 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست دیواری ( روکش دار) - 50086-050-00, , , 174,650 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 160086-160-01, , , 550,870 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 125086-125-01, , , 473,720 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 110086-110-01, , , 335,660 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 90086-090-01, , , 289,300 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 75086-075-01, , , 265,860 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 63086-063-01, , , 212,120 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 50086-050-01, , , 175,000 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
بست سقفی جوشی ( رو کش دار) - 40086-040-01, , , 112,860 
poliran protect-blanket silent-blanket polyethylene-welding
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-200 -پروتکت پلی ران702-200-30, 13,690,850 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-200 -پروتکت پلی ران702-200-20, 9,164,070 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-200 -پروتکت پلی ران702-200-10, 4,596,610 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-200 -پروتکت پلی ران702-200-05, 2,805,210 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران702-160-30, 6,906,080 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران702-160-20, 4,604,250 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران702-160-10, 2,302,370 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران702-160-05, 1,251,490 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران702-125-30, 3,863,960 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران702-125-20, 2,603,670 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران702-125-10, 1,434,320 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران702-125-05, 773,870 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران702-110-30, 2,989,920 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران702-110-20, 1,957,250 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-110-پروتکت پلی ران702-110-10, 1,067,380 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران702-110-05, 687,070 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-75 -پروتکت پلی ران702-075-30, 1,439,500 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-75 -پروتکت پلی ران702-075-20, 956,130 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-75 -پروتکت پلی ران702-075-10, 564,930 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-75 -پروتکت پلی ران702-075-05, 304,070 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-50 -پروتکت پلی ران702-050-30, 834,630 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-50-پوشفیت پلی ران702-050-20, 578,210 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-50 -پروتکت پلی ران702-050-10, 358,760 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-50 -پروتکت پلی ران702-050-05, 259,080 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 300 سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران702-040-30, 678,450 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 200 سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران702-040-20, 473,090 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 100 سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران702-040-10, 302,880 
poliran protect-blanket
لوله دو سر سوكت 50 سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران702-040-05, 162,020 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-200-پروتکت پلی ران700-200-30, 11,362,380 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-200-پروتکت پلی ران700-200-20, 7,754,160 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-200-پروتکت پلی ران700-200-10, 4,089,780 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 50 سانتيمتري-200-پروتکت پلی ران700-200-05, 2,298,360 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-160-پروتکت پلی ران700-160-30, 6,475,960 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران700-160-20, 4,317,240 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-160-پروتکت پلی ران700-160-10, 2,158,750 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران700-160-05, 1,079,610 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-160 -پروتکت پلی ران700-160-03, 709,950 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران700-125-30, 3,735,500 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران700-125-20, 2,517,310 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-125-پروتکت پلی ران700-125-10, 1,277,270 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-125 -پروتکت پلی ران700-125-05, 705,500 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-125-پروتکت پلی ران700-125-03, 410,150 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران700-110-30, 2,806,570 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-110-پروتکت پلی ران700-110-20, 1,901,680 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران700-110-10, 962,840 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران700-110-05, 533,610 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-110 -پروتکت پلی ران700-110-03, 337,360 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت300 سانتيمتري-75-پروتکت پلی ران700-075-30, 1,323,090 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت200 سانتيمتري-75-پروتکت پلی ران700-075-20, 918,330 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت100سانتيمتري-75-پروتکت پلی ران700-075-10, 469,280 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-75-پروتکت پلی ران700-075-05, 277,320 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت30 سانتيمتري-75-پروتکت پلی ران700-075-03, 159,520 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت300 سانتيمتري-50-پروتکت پلی ران700-050-30, 766,800 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت200 سانتيمتري-50 -پروتکت پلی ران700-050-20, 535,600 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت100 سانتيمتري-50-پروتکت پلی ران700-050-10, 278,640 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-50-پروتکت پلی ران700-050-05, 179,060 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-50-پروتکت پلی ران700-050-03, 133,520 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 300سانتيمتري-40-پروتکت پلی ران700-040-30, 619,730 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 200سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران700-040-20, 433,960 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 100سانتيمتري-40-پروتکت پلی ران700-040-10, 231,820 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت50 سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران700-040-05, 149,170 
poliran protect-blanket
لوله يك سر سوكت 30سانتيمتري-40 -پروتکت پلی ران700-040-03, 79,680 
poliran protect-blanket
عصايي پشت بام - 160-پروتکت پلی ران756-160-00, 3,670,060 
poliran protect-blanket
عصايي پشت بام - 125-پروتکت پلی ران756-125-00, 2,324,260 
poliran protect-blanket
عصايي پشت بام - 110-پروتکت پلی ران756-110-00, 1,318,100 
poliran protect-blanket
عصايي پشت بام - 75-پروتکت پلی ران756-075-00, 608,750 
poliran protect-blanket
عصايي پشت بام - 50-پروتکت پلی ران756-050-00, 277,200 
poliran protect-blanket
رايزر سيفون -110-پروتکت پلی ران(علمک 125-110 )755-110-00, 640,210 
poliran protect-blanket
رايزر سيفون -50-پروتکت پلی ران(علمک 75-50 )755-050-00, 241,770 
poliran protect-blanket
سیفون با دریچه بازدید110-پروتکت پلی ران750-110-00, 3,258,640 
poliran protect-blanket
سیفون با دریچه بازدید75-پروتکت پلی ران750-075-00, 2,099,450 
poliran protect-blanket
سیفون بازدید160751-160-00, 7,166,230 
poliran protect-blanket
سیفون بازدید125751-125-00, 3,413,800 
poliran protect-blanket
سیفون بازدید110751-110-00, 2,424,890 
poliran protect-blanket
سیفون سوکت دار -110759-110-00, 2,001,780 
poliran protect-blanket
سیفون سوکت دار -75759-075-00, 718,080 
poliran protect-blanket
سیفون سوکت دار -50759-050-00, 382,950 
poliran protect-blanket
سيفون يك تكه با علمک کوتاه - 110-پروتکت پلی ران754-110-00, 1,434,710 
poliran protect-blanket
سيفون يك تكه با علمک کوتاه - 75-پروتکت پلی ران754-075-00, 539,240 
poliran protect-blanket
سيفون يك تكه با علمک کوتاه - 50-پروتکت پلی ران754-050-00, 379,800 
poliran protect-blanket
سيفون يك تكه با علمک بلند - 110-پروتکت پلی ران753-110-00, 1,648,370 
poliran protect-blanket
سيفون يك تكه با علمک بلند - 75-پروتکت پلی ران753-075-00, 617,620 
poliran protect-blanket
سيفون يك تكه با علمک بلند -50 -پروتکت پلی ران753-050-00, 463,110 
poliran protect-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی افقی- ابکاری شده کروم)-پروتکت پلی ران773-050-10, 899,720 
poliran protect-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی افقی)-پروتکت پلی ران - کرم یا طوسی772-050-10, 569,130 
poliran protect-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی عمودی - ابکاری شده کروم)-پروتکت پلی ران771-050-10, 899,720 
poliran protect-blanket
کف شور سیفون دار50(خروجی عمودی)- پروتکت پلی ران - کرم یا طوسی770-050-10, 526,770 
poliran protect-blanket
رابط بوگير -50760-050-00, , 105,600 
poliran protect-blanket silent-blanket
در پوش تست -200 -پروتکت پلی ران781-200-00, 574,600 
poliran protect-blanket
در پوش تست -160 -پروتکت پلی ران781-160-00, 299,420 
poliran protect-blanket
در پوش تست -125 -پروتکت پلی ران781-125-00, 173,160 
poliran protect-blanket
در پوش تست -110 -پروتکت پلی ران781-110-00, 142,600 
poliran protect-blanket
در پوش تست -75 -پروتکت پلی ران781-075-00, 81,510 
poliran protect-blanket
در پوش تست -50 -پروتکت پلی ران781-050-00, 38,740 
poliran protect-blanket
در پوش تست -40-پروتکت پلی ران781-040-00, 32,630 
poliran protect-blanket
دریچه بازديد - 200- (دریچه 110)-پروتکت پلی ران716-200-00, 917,660 
poliran protect-blanket
دریچه بازديد - 125- (دریچه 110)-پروتکت پلی ران716-125-00, 739,130 
poliran protect-blanket
دریچه بازديد - 110-پروتکت پلی ران716-110-00, 565,060 
poliran protect-blanket
دریچه بازديد - 75- (دریچه 63)-پروتکت پلی ران716-075-00, 272,130 
poliran protect-blanket
دریچه بازديد - 50- (دریچه 63)- پروتکت پلی ران716-050-00, 233,500 
poliran protect-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 200-پروتکت پلی ران715-200-90, 23,942,990 
poliran protect-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 160-پروتکت پلی ران715-160-91,
poliran protect-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 125-پروتکت پلی ران715-125-90, 1,270,850 
poliran protect-blanket
سه راه بازديد 90 درجه- 110-پروتکت پلی ران715-110-90, 820,100 
poliran protect-blanket
سه راه بازديد90 درجه - 75-پروتکت پلی ران715-75-90, 449,180 
poliran protect-blanket
تبديل - 160 ×200-پروتکت پلی ران713-200-16, 12,797,070 
poliran protect-blanket
تبديل - 125 × 160-پروتکت پلی ران713-160-12, 784,010 
poliran protect-blanket
تبديل - 110 × 125-پروتکت پلی ران713-125-10, 447,640 
poliran protect-blanket
تبديل - 75 × 110-پروتکت پلی ران713-110-75,