بیمارستان فوق تخصصی نیکان غرب

فنی و مهندسی پرنیال پایپ

فنی و مهندسی پرنیال پایپ از سال 1370 فعالیت خود را به عنوان یکی از ارائه دهندگان خدمات در زمینه تاسیسات برودتی وحرارتی درپروژه های مسکونی، اداری وتجاری شروع نموده که از سال 1376 بعد از ورود لوله های پلی پروپیلن و پنج لایه فروش واجرای آنها را در دست گرفته وبا جلب رضایت مشتریان توانسته گام مهمی را در راستای اجرای تاسیسات بردارد وبا اتکا به استانداردهای بین المللی استقرار سیستم مدیریت کیفیت را در موسسه جهت بهبود مستمر واثربخشی فرایندها ضروری دانسته وبرای دستیابی به اصول سیستم مدیریت کیفیت جهت گیریهای خودرا به شرح ذیل اعلام میدارد:

1- تلاش درجلب وارتقاء رضایت مشتریان

2- افزایش ارائه خدمات در سراسر کشور

3- تحویل به موقع خدمات به مشتریان

4- افزایش سطح آگاهی مجریان موسسه

تعهد به کیفیت منجربه جلب اعتماد مشتریان و افزایش مستمر فروش اجناس وخدمات گردیده تا جائیکه هم اکنون دارای یکی از گسترده ترین شبکه های ارائه دهنده خدمات اجرائی می باشد .

اینجانب متعهد می گردم با نظارت دقیق به اجرای این بیانه از تداوم اثر بخشی وبهبود مستمر آن اطمینان حاصل ومفاد آن را بصورت دوره ای باز نگری نموده واز کلیه همکاران انتظار می رود در این راستا همگام با مدیریت اجرای دقیق سیستم مدیریتی فوق را سرلوحه خود قرار دهند .